Veelgestelde vragen over ziek- en betermelden

 • ZIEK MELDEN

  Als je ziek bent geworden geef dit dan voor aanvang van je werkzaamheden door aan je werkgever en vóór 09.00 uur aan Werkloodz (0321 - 38 38 68). Je kan gebeld kan worden door de arbodienstverlener i.v.m. de voortgang dus houd je telefoon binnen handbereik.

  WEER BETER?

  Geef dit dan direct door aan het bedrijf waar je werkt en aan Werkloodz en wacht niet tot je weer begonnen bent met werken.

 • Als uitzendkracht in fase A ontvang je ook ziekengeld. De eerste ziektedag is een wachtdag en deze wordt niet betaald. Deze dag wordt namelijk al gecompenseerd in je loon. Zolang je ziektegeld ontvangt blijf je natuurlijk ook sociaal verzekerd. 
 • Voor veel uitzendkrachten die ziek worden eindigt het arbeidscontract automatisch. Je hebt dan als uitzendkracht geen werkgever meer. Voor deze groep is er een wettelijk vangnet en heet ziektewet.


  Volgens de ziektewet heb je recht op 70% van het laatst verdiende inkomen. In de cao voor uitzendkrachten is bepaald dat uitzendondernemingen aan fase A uitzendkrachten met uitzendbeding een aanvulling geven. Deze aanvulling bedraagt 21%. In totaal heb je dus recht op 91% van het laatst verdiende loon tijdens het eerste jaar ziektewet.

 • Neem hiervoor contact op met Werkloodz (0321-383868)
 • Op je loonspecificatie staat vermeld hoe je ziektegeld is opgebouwd. Houd hierbij rekening met de volgende bepalingen:


  1. Er wordt een wachtdag berekend. Deze dag krijg je niet betaald. 
  2. De ziektewet betaald 70% van je laatst verdiende inkomen en de AZW 21%. Je krijgt dus in totaal 91% van je laatst verdiende loon betaald.


  Heb je alsnog vragen over de hoogte van je ziektegeld neem dan contact met ons op: 0321-383868

 • Stel dat je na 2 jaar nog steeds arbeidsongeschikt bent dan vindt er een keuring plaats door het UWV. De uitslag bestaat dan uit 3 mogelijkheden:


  1. Je bent volledig en duurzaam arbeidsongeschikt en ontvangt een uitkering van 70%
  2. Je bent meer dan 35% arbeidsongeschikt en je ontvangt een WGA-uitkering voor het deel dat je arbeidsongeschikt bent. 
  3. Je bent minder dan 35% arbeidsongeschikt en ontvangt geen ziektewetuitkering meer.

 • Je bouwt tijdens je gewerkte uren een reservering op voor kort verzuim. Het is een aanvulling op het feitelijke loon. Het wordt uitgedrukt in een percentage en wordt gereserveerd voor kort verzuim.


  Het is dus wel noodzakelijk dat je een bezoek aan de huisarts aan ons doorgeeft.

 • Ja, vrouwen die in verwachting zijn komen in principe vanaf zes weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum in aanmerking voor een zwangerschapsuitkering. Lever hiervoor tijdig een verklaring in van de huisarts of verloskundige waarop de vermoedelijke bevallingsdatum staat aangegeven.